m.medvind.ambea.se är avvecklad!
För att komma till mobila Medvind, gå via Okta eller till medvind.ambea.se